Asociația Non-Guvernamentală
Maria Beatrice
Fondată 08.12.2010
Alba Iulia – ROMÂNIA
Elevi, studenți – viitori părinți

“Elevi, studenţi – viitori părinţi“ la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan“, Alba Iulia.

Activităţi şi întâlniri de informare a tinerelor şi viitoarelor mame, a tinerilor şi viitorilor taţi şi resposabilizarea acestora relativ la cauzele naşterii copilului cu dizabilităţi neuromotorii şi osteoarticulare şi care sunt modalităţile de diminuare a riscurilor, precum şi despre diagnosticarea precoce a afecţiunilor neuromotorii şi osteoarticulare ştiut fiind faptul că intervenţia târzie diminuează recuperareaSeminar interactiv în sala multimedia a Colegiul Național HCC, Alba Iulia.

Personal medical de specialitate implicat personalul Complexului Maria Beatrice: medic recuperare fizică și balneologie, kinetoterapeuți, hidroterapeuți, maseur reflexoterapie.

Grup țintă: 70 de tineri din învățământul preuniversitar- specializarea științe ale naturii.

Proiect derulat de către Complexul Socio-Medical Maria Beatrice în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia pentru „Dezvoltarea instituţională şi a calităţii serviciilor de recuperare-reabilitare, pentru copiii cu afecțiuni neuromotorii și osteoarticulare, din cadrul Complexului de Servicii Socio-Medicale Maria Beatrice, Alba Iulia”. Una dintre activitățile acestui proiect este „Elevi, studenţi – viitori părinţi”, activitate care constă în prezentări de filme, cazuri medicale, care sunt modalităţile de diminuare a riscurilor precum şi despre diagnosticarea precoce a afecţiunilor neuromotorii şi osteoarticulare.

prof. Sebastian ONAC
Director Complex de Servicii Socio-Medicale Maria Beatrice, Alba Iulia