Asociația Non-Guvernamentală
Maria Beatrice
Fondată 08.12.2010
Alba Iulia – ROMÂNIA
Redirecționare 3,5% și Sponsorizare

Asociația Maria Beatrice este entitate nonprofit, furnizor de servicii sociale acreditat, cu un serviciu social licențiat funcțional, conform legii.

Consultați Registrul Entităților/Unităților de Cult (C.I.F.: 27786253)
https://www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult/

ASOCIAŢIA NON-GUVERNAMENTALĂ MARIA BEATRICE
Sediul Social: B-dul 1 Decembrie1918, Nr 35, Bl. M8, Ap. 17, Alba Iulia, jud. Alba,
Înscrisă în Registrul Special al Judecătoriei ALBA IULIA sub nr. 607/CC/ 2015,
Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F.) RO 27786253

Cont RO81 BRDE 010S V260 8578 0100 deschis la BRD Agenția Apulum Alba Iulia
Punct de lucru: Str. Lalelelor nr. 60, Alba Iulia
Telefon: 0741 288 303