Asociația Non-Guvernamentală
Maria Beatrice
Fondată 08.12.2010
Alba Iulia – ROMÂNIA
Conferințe profesionale

Exemple de bune practici – Diseminare
Acceptare – Inserție – Integrare

1. Conferinta Societatii Romane de Reabilitare Medicala, Sibiu – 2016

1. Metoda ergoterapiei prin jocuri video folosind senzorul de mișcare kinect în evaluarea performanțelor motorii ale copiilor cu paralizie cerebrală infantilă

2. Development of a new scoring system for bilateral upper limb function and performance in children with cerebral palsy using the MIRA interactive video games and the Kinect sensor

3. Terapia ocupațională virtuală folosind platforma MIRA și senzorul de mișcare Kinect în tratamentul paraliziei cerebrale infantile – prezentare de caz

2. Conferința Regionala ACCES plus, Alba Iulia 26-27 noi 2015

Tema: Model de buna practică a parteneriatului public – privat în oferirea serviciilor suport

“ACCES PLUS – pentru o piață a muncii incluzivă”, POSDRU/165/6.2/S/141673, proiectul cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” DMI 6.2 „Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”, implementat de Orașul Siret în calitate de Aplicant împreună cu următoarele organizații în calitate de Parteneri Naționali: Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina din Suceava, Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Botoșani, Asociația pentru Participare Cetățenească Făgăraș, LTL Documentary SRL Alba Iulia și ca Parteneri Transnaționali Die Querdenker Austria și Social Firms Europe CEFEC Belgia.

3. Conferința Națională CNDR Bucuresti – 20 oct 2015

Județul Alba și în special Asociația Maria Beatrice, au fost date ca exemple de bune practici în cadrul Conferinței Naționale “O Românie accesibilă într-o Europă fără bariere”, eveniment organizat recent la București de Consiliul Național al Dizabilității din România (CNDR).

“În judetul Alba, reforma în domeniul asistenței sociale, dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale specializate, în funcție de nevoi, este un exemplu de bună practică. Asociația Maria Beatrice, al cărui președinte este Sebastian Onac, s-a remarcat detașabil”, a declarat Daniela Tontsch, președinte al Consiliului Național al Dizabilității.

La eveniment au participat Diana Păun, Consilier de Stat în Administrația Prezidențială; Claudia Boghicevici, deputat; Irina Zlătescu — director al Institutului Român pentru Drepturile Omului; Mihaela Ungureanu, președinte al Autorității Naționale a Persoanelor cu Dizabilități; Corneliu Vișoianu, consilier la Cabinetul Primului Ministru; Sorin Mierlea, președinte InfoCons, Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor; reprezentanți ai ONG-urilor, personane cu dizabilități. Moderatorul conferinței a fost jurnalistul Robert Veress.

4. Conferința Regională a Consiliului Național al Dizabilității din România – CNDR, DGASPC Alba – 2 sept 2015

Tematica – Nimic despre noi fără noi