Asociația Non-Guvernamentală
Maria Beatrice
Fondată 08.12.2010
Alba Iulia – ROMÂNIA
Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia

Implicarea autoritatilor locale si judetene din Alba Iulia

Obiectul si scopul contractului

Obiectul contractului il constituie asocierea partilor in vederea infiintarii unui serviciu socio medical denumit „Complex de Serivicii Socio Medicale Maria Beatrice” care va avea in structura sa trei compartimente functionale si anume:

  • Centru de zi pentru copii cu dizabilitati „Prietenii Mariei Beatrice”
  • Centrul ambulatoriu de recuperare pentru persoane adulte cu handicap
  • Centrul de consiliere pentru copii cu dizabilitati si parinti

Contract